1. BENDROSIOS SĄLYGOS

1.1. Pardavimo sąlygos taikomos teisėms ir įsipareigojimams, išplaukiantiems iš pirkėjų užsakomų prekių iš internetinės parduotuvės EverydayBeauty.lt.

1.2. Registruojantis ar perkant prekių iš EverydayBeauty.lt internetinės parduotuvės, taikomos šios sutarties sąlygos bei Lietuvos Respublikos teisės aktai.

1.3. EverydayBeauty.lt pasilieka teisę keisti pardavimo sąlygas ir pardavimo kainas.

2. PARDAVIMO SUTARTIS

2.1. Pardavimo sutartis tarp EverydayBeauty.lt ir pirkėjo įsigalioja tada, kai po užsakymo patvirtinimo atitinkama suma yra įskaitoma į EverydayBeauty.lt banko sąskaitą.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas EverydayBeauty.lt internetinėje parduotuvėje ir atlikdamas mokėjimą, patvirtina, kad jis sutinka su prekių pirkimo-pardavimo sąlygomis.

3. APMOKĖJIMAS UŽ PREKES

3.1. Prekių kainos EverydayBeauty.lt internetinėje parduotuvėje nurodomos eurais.

3.2. Apmokėdamas užsakymą, pirkėjas gali pasirinkti jam tinkamą mokėjimo būdą. Pirkėjas turi sumokėti 100% užsakymo sumos, kad patvirtinti užsakymą.

3.3. Pardavimo sutartis laikoma pasirašyta ir užsakymo vykdymas pradedamas iš karto, kai pirkėjas sumoka 100 % užsakymo sumos.

4. PRISTATYMAS

4.1. Pirkėjui apmokėjus sąskaitą, EverydayBeauty.lt sukomplektuoja užsakymą ir perduoda jį logistikos partneriams pristatyti.

4.2. EverydayBeauty.lt internetinėje parduotuvėje nurodyti pristatymo terminai galioja nuo sąskaitos apmokėjimo akimirkos.

4.3. Apie pristatymo adreso pasikeitimą pirkėjas įsipareigoja informuoti EverydayBeauty.lt nedelsdamas, prieš pristatant prekes.

4.4. Transportavimo metu apgadintos siuntos, kai apgadinamos ne prekių pakuotės, o prekės, pirkėjui yra pakeičiamos arba kompensuojamos.

4.5. EverydayBeauty.lt neatsako už pirkėjui padarytą žalą ar vėlavimą pristatyti prekę, jeigu žalą ar prekės pristatymo vėlavimą lėmė aplinkybės, kurių EverydayBeauty.lt negalėjo išvengti ar numatyti.

5. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

5.1. Remiantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis", pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį per 14 dienų laikotarpį, skaičiuojant nuo prekių gavimo.

5.2. Grąžinama prekė turi būti nenaudota, neapgadinta ir originalioje pakuotėje.

5.3. Prekės grąžinimo išlaidas padengia klientas, išskyrus atvejus, kuomet grąžinimo priežastimi yra užsakymo neatitinkanti arba brokuota prekė.

5.4. Norint grąžinti prekę, pirkėjas turi susisiekti el. paštu info@everydaybeauty.lt per 14 dienų laikotarpį, skaičiuojant nuo prekės gavimo dienos. Prekės grąžinimo paraiškoje turi būti paminėtas pirkėjo vardas, pavardė, prekės pavadinimas ir sąskaitos arba užsakymo numeris.

5.5. Pinigai už grąžinamą prekę pirkėjui yra grąžinami ne vėliau nei per 14 dienų laikotarpį, skaičiuojant nuo grąžintos prekės gavimo. Be grąžinamos prekės vertės pirkėjui taip pat grąžinamos ir prekės pristatymo išlaidos.

5.6. Everydaybeauty.lt neatsako už: prekės apgadinimą, atsiradusį dėl pirkėjo kaltės; defektus, atsiradusius prekę naudojant ne pagal paskirtį; natūralų prekės susidėvėjimą, prekę naudojant įprastai.

6. PRIVATUMAS

6.1. Pirkėjas, naudodamasis EverydayBeauty.lt internetine parduotuve, duoda aiškų ir pagrįstą sutikimą savo asmens duomenims apdoroti.

6.2. EverydayBeauty.lt naudoja pirkėjo pateiktą informaciją tik jo pirkimo užsakymui atlikti ir šios informacijos neatskleidžia trečiosioms šalims.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Iš šių sąlygų kylančius nesutarimus bei ginčus šalys pirmiausia stengiasi išspręsti derybomis. Jeigu iš sutarties kylančių ginčų nepavyksta išspręsti šalių derybomis, pirkėjas savo teisėms apginti gali kreiptis į Vartotojų teisių apsaugos tarnybą ar į teismą. EverydayBeauty.lt savo teisėms apginti gali kreiptis į teismą.